Consolidar i millorar el model educatiu català: què hi diu la recerca?

  1. – Un model educatiu per la cohesió social: El model d’escola catalana i el seu model lingüístic gaudeixen d’un gran consens a la comunitat educativa i a la societat catalanes. Per saber-ne més, clica aquí
  2. – Els alumnes catalans tenen el mateix nivell de llengua castellana que la mitjana de l’Estat. Més informació
  3. – El model educatiu català no te cap influència negativa per a l’aprenentatge de la llengua castellana de l’alumnat. Més informació
  4.  – La llengua familiar (la que es parla a casa) no condiciona els aprenentatges de l’alumnat. Més informació
  5. – El model d’immersió lingüística no perjudica l’aprenentatge de l’alumnat castellanoparlant. Més informació
  6. – A Catalunya no existeixen dues comunitats en l’aprenentatge de les dues llengües oficials. Més informació 
  7. – No hi ha cap correlació entre l’augment de l’independentisme i l’escolarització en el model educatiu català. Més
  8. – L’escolarització en l’escola catalana no té gaire incidència sobre la identificació nacional dels infants i joves. Més